În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU cu sediul în Mun. Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, jud. Buzău a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru “reconfigurarea tramei stradale în zona de sud-est a municipiului Buzău în vederea creșterii mobilității urbane prin realizarea unui hub de transport și autobază, respectiv a unei zone de instituții publice / servicii” pentru imobilele situate in intravilanul municipiului Buzău, Șoseaua Buzău-Brăila, n.c. 72695, n.c. 72696, n.c. 67094.

Descarcă anunț

1. Planșă încadrare

2. Planșă situație existentă

3. Planșă reglementări urbanistice

Memoriu PUZ HUB

Răspuns pentru cetățeni nr. 2276/12.05.2023 – etapa I

Anunț pentru aviz PUZ NR. 146282/29.08.2023

Agenția pentru Protecția Mediului Buzău nr. 11484/28.08.2023

Loading