În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU cu sediul în Mun. Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, jud. Buzău a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „Dezvoltare urbană a zonei de sud-est a municipiului Buzău prin realizarea unui pol de sănătate și configurarea tramei stradale – complex de sănătate – spital municipal” pentru imobilele situate in intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 43, parcela 741, 742, N.C.73313 și N.C.73314.

Descarcă anunț public

PUZ – Memoriu tehnic

PUZ – P1 Situația existentă – ortofotoplan

PUZ – P2 Încadrare în PUG

PUZ – P3 Încadrare în UTR29

PUZ – P4 Încadrare PUG Preliminar

PUZ – P5 Plan reglementare – 1 la 2000

Reglementări
Răspunsuri SC Western Outdoor SRL nr. 73.742/03.05.2023

Loading