În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU cu sediul în Mun. Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, jud. Buzău a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „Regenerare urbană a zonei de nord a municipiului Buzău, configurarea tramei stradale în tarlaua 34, conversia funcțională în vederea construirii unei baze / parc sportiv pentru practicarea sportului de performanță“ – complex format dintr-un cadru vegetal și zone construite, special amenajate și dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de clădiri și instalații sportive) pentru imobilele situate in intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 34, n.c. 71286 și n.c. 70901

Descarcă anunț

Anunț public nr. 213549/06.12.2023 privind reluarea informării publice

1. ÎNCADRARE ÎN PUG

2. ÎNCADRARE ORTOFOTO

4. PLAN REGLEMENTĂRI EXISTENTE – CONFORM PUG

5. PLAN REGLEMENTĂRI PROPUSE – VARIANTA 1

6. PLAN DIRECTOR CIRCULAȚII T32

MEMORIU TEHNIC PUZ

ERATĂ referitoare la anunțul de publicitate

Răspuns cetățeni nr. 213439/06.12.2023 la adresa nr. 18570/25.10.2023

Răspuns cetățeni la adresa nr. 191908/02.11.2023

Răspuns cetățeni la adresa nr. 192730/06.11.2023

Loading