În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoștință că U.A.T. Municipiul Buzău cu sediul în Mun. Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, jud. Buzău a demarat etapa privind intenția de elaborare a propunerilor pentru PUZ – Lucrări în cadrul proiectului „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN REALIZAREA UNUI HUB DE TRANSPORT ȘI AUTOBAZĂ PRIN RECONFIGURAREA TRAMEI STRADALE ÎN ZONA DE SUD-EST A MUNICIPIULUI BUZĂU”, generat de imobilele N.C. 72695, N.C. 67094, situate în intravilanul municipiului Buzău, Șoseaua Buzău-Brăila.

Descarcă anunț public

Anunț public privind decizia finală a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău

Memoriu de prezentare

Regulament Local de Urbanism

U01 – Planșă încadrare

U02 – Plan situație existentă

U03 – Plan reglementări urbanistice

U04 – Posibilitate de mobilare

U05 – Proprietăți asupra terenurilor

Răspuns cetățeni – etapa 1

Răspuns cetățeni – etapa 2

Loading