În vederea implicării publicului cu privire la intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), vă aducem la cunoştinţă că S.C. AFROMAD PREFAB S.R.L., cu sediul în Sat Spătaru, Com. Costești, Nr. 286B, Jud. Buzău, a demarat etapa pregatitoare de informare a publicului a Planul Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE LAC AGREMENT PRIN EXPLOATAREA NISIPURILOR ȘI PIETRIȘURILOR REZULTATE DIN SĂPĂTURĂ, CONSTRUCȚIE TEMPORARĂ STAȚIE DE SORTARE, STAȚIE BETOANE, SPAȚII DEPOZITARE, PÂNĂ LA FINALIZAREA OBIECTIVULUI PRINCIPAL“ în intravilanul Municipiului Buzau, tarlaua 44, parcela 750/1.

Descarcă anunț public

A1. Încadrare în teritoriu

A2. Situația existentă

A3. Restricții și permisiuni

Memoriu Tehnic Explicativ

Loading