În vederea implicării publicului cu privire la intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), vă aducem la cunoştinţă că S.C. BOEMA RESTAURANT S.R.L., cu sediul în Mun. Buzău, Bd. Unirii, bl. B1, et. Parter, Jud. Buzău, a demarat etapa pregatitoare de informare a publicului a Planul Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ: BIROURI + LOCUINȚĂ DE SERVICIU, AZIL DE BĂTRÂNI ȘI CORT DE EVENIMENTE“ în intravilanul Municipiului Buzau, Șoseaua București, tarlaua 41, parcela 717, numărul cadastral 69159.

Descarcă anunț public complet

2. Situatie existenta – disfunctionalitati

3. Situatie proposa – Reglementari

4. Utilitate publica – Tipuri de proprietati

5. Mobilare urbanistica

6. Echipare edilitara

Memoriu

Loading