În vederea implicării publicului cu privire la intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), vă aducem la cunoştinţă că S.C. HOME DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în Mun. București, Sector 3, B-Dul 1 Decembrie 1918, nr. 33A, Camera 5, a demarat etapa pregatitoare de informare a publicului a Planul Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILIAR MIXT – REZIDENȚIAL / COMERCIAL N.C. 71312 – ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S/DS+P+4E-P+6E-P+8E, SERVICII, DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE AFERENTE “ în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 32, Nr. Cad. 71312

Descarcă anunț public

Situația existentă – Reglementată prin PUG

Reglementări Urbanistice Scenariul 1

Reglementări Urbanistice Scenariul 2

Partea scrisă Memoriu etapa 2

Loading