În vederea implicării publicului cu privire la intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), vă aducem la cunoştinţă că S.C. HOME DEVELOPMENT S.R.L. cu sediul în Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 31, judetul Ilfov a demarat etapa elaborării propunerilor privind Planul Urbanistic Zonal «CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILIAR MIXT – REZIDENȚIAL / COMERCIAL N.C. 71312 – ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S/DS+P+4E-P+6E-P+8E, SERVICII, DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE AFERENTE» pe terenul cu Nr. Cad. 71312 situat în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 32.

Anunț public nr. 58322/25.03.2024

Anunț public nr. 34830/21.02.2024

Regulament Local de Urbanism

2.0. ÎNCADRARE ÎN UTR 20

3.0. PLAN CADASTRAL ZONA DE STUDIU

4.0. REGLEMENTĂRI URBANISTICE ÎN PLAN DIRECTOR

6.0. CIRCULAȚII ȘI REȚELE EDILITARE

7.0. PLAN DIRECTOR CIRCULAȚII T32

Planșe 1

Răspuns nr. 55757/21.03.2024

Răspuns nr. 63.488/01.04.2024

Răspuns nr. 63.493/01.04.2024

Reglementări

Plan PUG

Răspuns nr. 63.932/02.04.2024

Răspuns nr. 63.934/02.04.2024

Răspuns nr. 63936/02.04.2024

Răspuns nr. 63939/02.04.2024

Planșe 2

Loading