În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. BAREX COM S.R.L., a demarat etapa privind de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI ZONE DE SERVICII ȘI DEPOZITARE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, ȘOSEAUA NORDULUI – DN2“ în intravilanul mun. Buzau, Șos. Nordului, nr. cad. 67073.

Descarcă anunț public

Studiu oportunitate BAREX 2022

Loading