În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că S.C. URBIS SERV S.R.L. a demarat procedura de informare a publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru « CONSTRUIRE SPAȚII DE PRODUCȚIE ȘI CIMITIR, TARLA 23, PARCELA 141-142, PEPINIERA BUZĂU » în intravilanul municipiului Buzău, str.Răchiței, nr. 92, 92A, tarlaua 23, parcela 141-142.

Descarcă anunț public

Plan încadrare în teritoriu

Reglementări urbanistice – Zonificare

Detaliu – Propunere variantă mobilare urbanistică

Loading