În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU, a demarat etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru ” ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUN. BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 33.

Descarcă anunț public

Descarcă partea scrisă – MEMORIU ETAPA 2 T33

Plan încadrare în PUG

Situația existentă – Reală

Situația existentă – Reglementată prin PUG

Reglementări – Termen lung

Loading