În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că BISERICA PENTICOSTALĂ BATLEEM BUZĂU cu sediul în mun. Buzău, Str. Salvării, nr. 3bis a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE P+M ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI BISERICI PENTICOSTALE BETLEEM BUZĂU“ pentru imobilul situat în intravilanul mun. Buzău, strada Mesteacănului, nr. 10, lot 2.

Descarcă anunț public

Memoriu PUZ

Plan încadrare PUZ

Loading