În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că PICO DO PRODEXIM S.R.L. cu sediul în mun. Buzău, Șoseaua București, nr. 1A și EDISON 2020 CONIDAN S.R.L. cu sediul în sat Vadu Pașii, comuna Vadu Pașii, str. George Bacovia, nr. 19, jud. Buzău au demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „DESFIINȚARE CLĂDIRI EXISTENTE, CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE, ACCES ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE“ pentru imobilul situat în intravilanul mun. Buzău, strada Drăgăicii, nr. 7.

Descarcă anunț public

PIESE_DESENATE

PIESE_SCRISE_MEMORIU

RLU PUZ – 15.09.2022 – (1)