În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că S.C. BAREX COM S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, Șos. Brăilei, nr. 3, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE PARCELARE TEREN IN VEDEREA OBȚINERII UNEI ZONE DE SERVICII ȘI DEPOZITARE IN MUNICIPIUL BUZĂU ȘOSEAUA NORDULUI – DN2“, număr cadastral 67073.

Răspuns nr. 185992/26.10.2023

Anunț public nr. 186439/26.10.2023

Anunț public nr. 149164/04.09.2023

REGULAMENT

MEMORIU GENERAL

EE1 ECHIPARE EDILITARĂ – Model

U1 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

U2 PLAN SITUAȚIE EXISTENTĂ ȘI DISFUNCȚIONALITĂȚI – Model

U3 PLAN DE SITUAȚIE PROPUS ȘI REGLEMENTĂRI – Model

U4 PLAN UTILITATE PUBLICĂ – Model

U5 PLAN PARCELARE MOBILARE PROPUSĂ – Model

Loading