În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că S.C. CIFA TOTAL CONSTRUCT cu sediul în mun. Buzău, str. Șoseaua Spătarului, nr. 84, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ÎNALTE, PARCARE SUBTERANĂ ȘI DOTĂRI AFERENTE (LA PARTER SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII)“ ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BUZĂU, STR. ALEEA CĂPRIOAREI, NR.2

Descarcă anunț public

Plan încadrare în UTR

Plan reglementări urbanistice

Regulament LOCAL DE URBANISM PUZ

Memoriu PUZ

Loading