În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că S.C. REAL CONSULT S.A., cu sediul social în Mun. Buzău, Str. Hangarului, nr. 11, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE CENTRU LOGISTIC“ în intravilanul mun. Buzău, Șoseaua București, nr.86, număr cadastral 63755.

Descarcă anunț public

MEMORIU

REGULAMENT

A0. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

A1. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

A2. SITUAȚIA EXISTENTĂ

A3. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

A4. MOBILARE URBANĂ

A5. ECHIPARE EDILITARĂ

A6. PROPRIETATE TERENURI

Loading