În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că S.C. URSUS BREWERIES S.A., cu sediul social în Mun. București, sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 43, corp A, etaj 2, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE DE PRODUCȚIE – DEPOZITARE BERE ȘI CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ“ în intravilanul mun. Buzău, Șoseaua Nordului, nr.70, tarlaua 26, parcela 186, număr cadastral 73266.

Descarcă anunț public

1. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

2. PLAN SITUAȚIE EXISTENTĂ

3. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

4. PLAN SITUAȚIA REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE

5. PLAN PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

6. PLAN POSIBILITĂȚI MOBILARE URBANISTICĂ

MEMORIU PREZENTARE+ RLU

Loading