În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU, cu sediul social în Mun. Buzău, Piața Daciei, nr. 1, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „P.U.Z. TARLAUA 19 (ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONA DE N-V A MUNICIPIULUI BUZĂU, CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE, CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE, CONSTRUCȚII COMERCIALE, ALTE CATEGORII INSTITUȚII PUBLICE SAU SERVICII)“ în intravilanul mun. Buzău, tarlaua19.

Descarcă anunț public

PARTE SCRISĂ

PARTE DESENATĂ

Loading