În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării propunerilor unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. cu sediul social în București, sector 6, str. Tincani, nr. 8, bl. Z18, sc.A, ap. 66, et.10, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de P.U.D. pentru: „AUTORIZARE CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL VÂNZARE ONLINE PIESE AUTO”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 226, n.c. 68668.

Descarcă anunț public

PARTE SCRISĂ

1. Încadrare în PUG

2. Situația existentă

3. Reglementări urbanistice

4. Mobilare urbanistică

Răspuns la adresa nr. 69641/27.04.2023

Loading