În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării propunerilor unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că S.C. AFILIU TRANS S.R.L. cu sediul social în orașul Mizil, str. I. L. Caragiale, nr. 7, bl. 45, sc. A, et. 3, ap. 13, jud. Prahova, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de P.U.D. pentru: „AUTORIZARE CONSTRUIRE LOCUINȚE DE SERVICIU S+P+2E+3 ȘI 4 RETRAS, SERVICII/COMERȚ LA PARTER, ÎMPREJMUIRI, ALEI”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, str. Crizantemelor, nr. 16, nr. cad. 51435

Descarcă anunț public

FOAIE DE CAPAT

INCADRARE IN TERITORIU

MEMORIU

PLAN SITUATIE EXISTENTA

REGLEMENTARI – MOBILARE URBANISTICA

REGLEMENTARI

Loading