În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării propunerilor unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că S.C. GIVET ACTIV S.R.L. cu sediul social în Mun. Buzău, bd. Unirii, bl. 1D, parter, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PUD pentru: „AUTORIZARE DEMOLARE NC 72594 – C1 ȘI NC 72594 – C2, CONSTRUIRE CABINET ȘI FARMACIE VETERINARĂ, SEDIU SOCIETATE, LOCUINȚĂ DE SERVICIU ȘI ANEXE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E ȘI ÎMPREJMUIRE”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 98, nr. cad. 72594

Descarcă anunț public

Plan de încadrare în zonă

Plan de încadrare în prevederi PUG

Ortofoto situația existentă

Plan situație existentă

Plan reglementări urbnaistice

Plan reglementări tehnico-edilitare

Plan mobilare incintă

Memoriu

Loading