În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării propunerilor unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că S.C. NOA TRANS CONST S.R.L. cu sediul social în Com. Mărăcineni, Sat Mărăcineni, DN2 E85, nr. 37, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de P.U.D. pentru: „AUTORIZARE CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E, ÎMPREJMUIRE ȘI ALEI”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, str. Păcii, nr. 76, nr. cad. 68063.

Descarcă anunț public

1. MEMORIU PREZENTARE

2. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

3. PLAN SITUAȚIE EXISTENTĂ

4. PLAN REGLEMENTĂRI URBANISTICE

5. PLAN MOBILARE 1.1000

6. PLAN MOBILARE 1.500

Loading