În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că S.C. MED SARAIS S.R.L. cu sediul social în Mun. Buzău, Str. Patriei, nr. 15 bis, jud. Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PUZ pentru: „CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Str. Fundătura Rândunelelor, nr. 5, nr. Cad. 69135.

Anunț public

A0. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

A1. SITUAȚIA EXISTENTĂ

A2. REGLEMENTĂRI URBANE

A3. MOBILARE

Răspuns nr. 84.776/08.05.2024

Loading