În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că S.C. NECUNI TRANS S.R.L. cu sediul social în Satul Țintești, comuna Țintești, jud. Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PUZ pentru: „CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PIESE AUTO”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, tarlaua 55, parcela 882, nr. Cad. 70872.

Anunț public

PROPRIETATEA

SITUAȚIE EXISTENTĂ

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

REGLEMENTĂRI

REGLEMENTĂRI EDILITARE

MOBILARE INCINTĂ

 

Loading