Informare privind investiția de amplasare a doua foraje de observație la proiectul “Construire Cimitir Municipal, Micro XIV, Str. General Gr. Baștan nr. 2, Municipiul Buzău, Județul Buzău” .

Această informare este efectuată de UAT BUZAU, cu sediul in Buzău, str. Piața Daciei, nr.1, județul Buzău,  număr telefon 0238726092, ce intenționează să solicite  de la   Administrația Bazinală de Apă Buzău- Ialomița aviz de gospodărirea apelor privind investiția amplasare a două foraje de observație la proiectul “Construire Cimitir Municipal, Micro  XIV, Str. General Gr. Baștan nr. 2, Municipiul Buzău, Județul Buzău” .

Ca rezultat al acestei lucrări nu rezultă ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele ce doresc să obtină informații, se pot afla la sediul Primăriei Buzău sau la nr. de telefon 0238 726.092.

Loading