NOMENCLATORUL STRADAL

AL MUNICIPIULUI BUZĂU

ANEXA la Hotărârea nr. 101 din 26 iunie 2015
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Nr
crt
TIP ARTERADENUMIRE ACTUALAISTORIC DENUMIRI ANTERIOAREBAZA LEGALADELIMITARE
1Bulevardul 1 Decembrie 1918V. I. Lenin+Friederich(Fr.)  Engels,  V.I.  Lenin, I.D. Demetriade, LeninDecizie 180/1990bld. Unirii -Bld.  Republicii(Rond Gara CFR)
2StradaSlt. (p.m.) Mădălin Stoicafostă Strada 1 Decembrie 1918HCL 14/2018Micro 14, gr. bl. 6-7. -str. G.ral Grigore BaştanMicro 14
3Strada 1 MaiLt. Basarabescu Ststr. Panait Moşoiu-str. Depoului
4StradaAcademician Constantin Budeanufosta Stradă 13 Decembrie,  Filip RădulescuHCL 333/15.11.2019str. Scânteii- str. Scânteii
5StradaGeneral Nicolae Ciupercăfostă Strada 16 Februarie,  Ion. P. Georgescu, ProiectatăHCL 193/30.07.2019str. Cometei- str.Şantierului
6Strada 22 Decembrie30 Decembrie, aleea Spiru HaretDecizie 180/1990bld. N. Titulescu- str.G. Coşbuc
7Intrarea AerodromuluiHCL 7/1976bld. Unirii- cimitir Eroi- Calea Ferată
8Strada AgriculturiiVoineabld. Republicii-str.Decebal
9Fundatura Agrişelor(fdt. Gârlaşi I), fdt. Gârlei IDecizia  903/1965fdt. Garlei18-20- str. Iazul Morilor
10Strada AlbinelorLăptăreselorDecizia  651/1965str. Muncii- str.Frasinului
11Strada Alecu RussoMaior Alex. Grigorescustr. Molidului- str. Carpaţi
12Strada Alexandru cel BunPartizanilor, Alexandru cel BunHCJ 7/1993str. Mică – bld. Republicii
13Strada Alexandru GolescuLt. Dănuţă Ungureanu, Ioan Teodorescustr. Panduri(zona  bl. Camelia sc. A, B)
14Strada Alexandru   MarghilomanConstantin Dobrogeanu -Gherea, Dobrogei, Brăilei, Filip, Oborului (Obor)HCJ 7/1993pasaj Horticolei, bld. Republicii- str. Mesteacănului-str. Obor-Piaţa Teatrului
15Strada Alexandru SahiaNae Sibiceanustr. Prutului nr.16-18- str.Suciu Mureşanu
16Strada Alexandru VlahuţăAlexandru Sahia, Al. Vlahuţă, Eugen Caradastr. Alexandru Sahia nr.10-12 – bld. Unirii  bl. 23AB-bl.23C
17Strada AlmaşuluiBernath AndreiDecizia  182/1964str. Căpşunelor nr. 29-31-str. Căpşunelor nr. 35
18Strada Ana Ipătescustr. Unirii (Primărie) – str.Bistriţei
19Strada Anton Pannstr. Horticolei- str. Nimfelor
20Strada ApolonCpt. Valeriu Vernescustr. Martirilor nr. 7-9-str. E. Văcărescu nr.8-10
21Strada ArdealuluiPavel TcacencoDecizia  182/1964str. Căpşunelor nr. 34-36- str.Căpşunelor nr. 28-30
22Strada ArieşuluiAna Cezar, Cometa, S. Ferar, HerarDecizia  182/1964/ Decizia 6228/1948str. Speranţei- str.Bucegi
23Strada ArmonieiLt. col. Al. Dobrescu, Armoniei, Ialomiţeanustr. Bistriţei- bl. D3-D4 str. Ion Băieşu
24Aleea ArţaruluiHCL 189/2010cartier Dorobanţi bl. K1, 10
25Strada Aurel Vlaicustr. Şantierului- bld.Industriei
26Strada Auroreiprof. Zamfir Grigorescu, C. Provian preot, Aurorei, Halaceanu preotstr. Victoriei- str.Sculpturii
27Piata AviatoriAviatori, Aviatorilor, Piaţa  Poşteistr. Poştei- str.Negreasca-str.Saturn-str.Şantierului
28Intrarea Aviaţieistr. AviaţieiHCL 27/2013int. Aerodromului -locuinţe CFR
29StradaGeneral Constantin Constantinescu-Clapsfostă Intrarea BazaltHCL 193/30.07.2019str. Bazaltnr. 15-17- str. Simila
30Strada Bazaltbld. Stadionului bl C1- Transilvaniei nr. 221-223
31Strada Bazil  Iorgulescustr. G.ral. Gheorghe Magheru- str.Depoului
32Fundatura BerzeiFdt. Vasile CaloianDecizia 651/1965str. Vasile Caloian nr.4-6
33Strada Bicazstr. Vişinului- str. Lt. Col. Gheorghe Iacob
34Strada BistriţeiBanghereanu, Istriţei, Nae Stănescu, Oraşanu, Banuluistr. Sf. Sava Gotul-str. Cuza-Vodă şi str. Ion Băieşu-str. Victoriei
35Strada Braduluistr. Mărăşti-str.Plevnei
36Sosea Brăileistr. Horticolei – ieşire spre Brăila D.N 2B
37Strada Broştenistr.Alexandru Marghiloman-bl. N7/N6/N5/N4/N3
38Strada BucegiMihai Bravu, Petrescu, Hrisoscoleustr. Bistriţei-str. Alexandru Marghiloman
39Aleea BujoruluiHCL 7/1976str. G.ral Grigore Baştan – bl 10A
40Strada CaraimanDobre Chiteş, Regina MariaDecizia 651/1965bld. Stadionului-bl. A2, A3-str. Timotei Cipariu
41Strada CarpaţiGh. I. Săvulescubld. NicolaeTitulescu – str.Făgetului
42Aleea CastanilorDecizia  903/1965bld. Stadionului(str.Caraiman)-Consiliul Judeţean Buzău
43Strada Călăraşistr. Gârlaşi- str. Coloniilor
44Strada CălmăţuiFdt. Luminii IIDecizia 651/1965str. Horticolei- str.Luminii
45Strada CăpşunelorZoia Kosmodemianskaia, D. ZăgănescuDecizia 182/1964bld. Unirii  bl. 25-str. Almaşului
46Strada Cărămidaristr.Transilvaniei 307b (paralelă cu şos. Nordului)
47Strada Cătunuluibdl. 1 Decembrie 1918 -Piaţa Aviatori
48Aleea CeferiştilorHCL 110/2012Bl 1,2,3,4 CFR , Bdl.Republicii(paralelă cu calea ferată)
49Aleea CentralăHCL 7/1976bld. Stadionului-bl .40
50Strada Cerbuluistr. Transilvaniei-str.Orizontului
51Strada Cerculuistr. Orizontului nr.135-str. Orizontului nr.159
52Aleea ChimieiHCL 7/1976str. Orizontului nr.98- Sc Romcarbon
53Strada Chiristigiirond Episcopie-str. Frăsinet
54AleeaRadu cel Mare fostă Aleea ChiristigiiHCL 7/1976+HCL 190/30.07.2019str. Chiristigii nr.12
55Strada CâlnăuFdt. Luminii IDecizia 651/1965str. Dorobanţi- str. Luminii
56Aleea Cimbruluistr. Orizontului nr.192-194A -şos. Nordului
57Strada Costache CiochinescuCiochinescu, Costache Ciochinescu, C. Ciochinescubld. Unirii – str. Spiru Haret
58StradaNicolae Ciucurette-Rusufostă  Strada Ciucurete Petrescu, Brebeneilor, N. Petrescu , Ciucurete, N.P. Ciucurete, N. Petrescu CiucureteHCL 195/31.07.2019bld. Unirii – str.Spiru Haret
59Strada ClemenţeiClemenţii, Dr. mr. Stelian Constantinescustr. Ion Băieşu- str. Alex. Marghiloman
60Strada ClujuluiGuţă Ianculescu, C. Giurescustr. Transilvaniei- str.Nufărului
61Strada Col. Ion BuzoianuN. I. Constantinescu, Vânători, Nifon, Călăraşi, Tudoroiurond Gara CFR- bld. Unirii – bld. Nicolae Bălcescu-str. Democraţiei
62StradaIng. Emil Boianovicifostă Strada ColoniilorHCL 333/15.11.2019str.Primăverii – bl J8 Dorobanţi-str. Călăraşi
63Strada Columbelorstr. Alex. Marghiloman-str.Gârlaşi
64Strada CometeiStalingrad, Ana Cezar, Serg. T. GheorgheDecizia 2007/1964str. Aurel Vlaicu -str. Depoului
65Strada Constantin BrâncoveanuC. Brancoveanustr. Gh. Asachi – str.M.  Kogălniceanu
66Strada ConstituţieiB.dul Procopie(Pricop)  Gazotastr. Transilvaniei nr.160-164- str. Orizontului
67Aleea ConstructorilorHCL 7/1976ale. Şcolilor- bl. 29C(Micro 14)
68Intrarea Cosminstr. Transilvaniei nr. 365 A-nr.367
69Strada Costache NegruzziDr. N. Cristescustr.Libertăţii nr.33-35- str.Salvării
70Strada CrinuluiPlt. Arsene Constantin , Crinuluistr.Democraţiei 38-40- str.Transilvaniei 49
71Strada CrişanProtopop  I. Teodorescustr. Crinului/str. Dreaptă – bld. Unirii  bl 16F,16G
72Strada CrişuluiPoporului-PiataDecizia  903/1965str. poet Gh. Sion – str. Turdei-str. Clujului
73Strada CrizantemelorIlie Pintilie, C.C. Iarca, Cuza Vodă, N. Aur, Trestianu, MarghilomanDecizia  182/1964str. Bistriţei – str.Tudor Vladimirescu- str.Pompiliu Ştefu
74Aleea CrânguluiHCL 7/1976piaţa Crâng-Liceul Pedagogic-bl. 7 bld. N. Bălcescu
75Strada CulturiiCarâpustr. Alex Marghiloman nr. 179-181
76Strada Cuza -VodăTârgului, Vechepiaţa Daciei- pţa Teatrului
77Piata DacieiPiaţa I.V. StalinDecizia  997/1962centru
78Fundatura DalieiGheorghe Asachi(Asache)-fdt.Decizia  903/1965str. Gheorghe Asachi nr.33-35
79Strada DecebalSiretului, Justin Georgescu, RaleaDecizia  182/1964str. Alex. Marghiloman- str.Victoriei
80Fundatura DelteiLazăr MayerDecizia 651/1965str. Alex. Marghiloman nr.27-29
81Strada DemocraţieiPetre Bărbulescu, Pr.P.Bărbulescu , Calea Dumbravei, Serianubld. Unirii(catedrala  Sf Sava)-bld. N. Titulescu-str.Vlăsiei
82Strada DepouluiŞtefan GheorghiuDecizia  182/1964str.1 Mai – str. Şantierului
83Strada Depozituluistr. Transilvaniei -cale ferată
84Sosea DiguluiHCL 204/2001DC 246-CN Apele Române, SC Comprif SA, etc
85Strada Dimineţiistr. Gârlaşi – str. Dorobanţi
86Strada Dimitrie CantemirDimitrie Sturzastr. Oltului -str. Răscoalei 1907
87Strada Dimitrie FilipescuDumitru Filipescu, Raionuluistr. Saturn Linie-str.Urziceni -bl.Cămine Beta
88Strada Dinicu GolescuCpt. M. Raleastr. Depouluii -str. Aurel Vlaicu
89Strada Dornei Piaţa Oituz de la nr 2-4Decizia 651/1965str.Răscoalei 1907 nr. 54C-56- str. Făgetului
90Strada DorobanţiAth. Cătuneanu, Dorobanţilor, Baracustr. Alexamdru Marghiloman -DC 246-dig râul Buzău
91Strada Dr. Carol DavilaGen. Dr. Carol Davila , C. Davila,  Davila Dr., Dr. Davilabld. Unirii-str.Independenţei
92Strada Dr. Victor Babeşstr. Almaşului – str.Căpşunelor
93Strada DreaptăLt. Haralambie Miulescustr. Zefirului – str. Crinului
94Strada DreptăţiiSerg. Atanase Drăgănescustr. Panait Mosoiu-str. Aurel Vlaicu
95Aleea DumbravaHCL 7/1976bld. N. Titulescu -Cimitir “Dumbrava”
96Strada Ecaterina Teodoroiustr.Oltului – str.Vişeu
97Strada Ecaterina VargaCrişan, Preot I. Teodorescubld. N. Titulescu- str. Nufărului
98Strada EcouluiTitu Maiorescubd. Stadionului – str. Caraiman
99Strada ElocinţeiTache Ionescustr. Martirilor nr. 20,22 -str. Timotei Cipariu
100Strada Enăchiţă VăcărescuLt. Alexandru Fotescu, Cpt. Al. Fotescubld N. Titulescu – str.Caraiman
101Aleea Episcopieirond Episcopie- Episcopie | proprietate privată episcopie
102Strada FăgetuluiIng. Ficşinescu, Vasile Lucaci, C StoicescuDecizia 2007/1964str.Carpaţi/TimoteiCipariu/ Dornei-str. Proletarilor
103Aleea FeroviarilorHCL 7/1976str. Mică – bl. 30 Micro 5
104Strada FilantropieiLt. I. Sachelarescurond Gara CFR- str. Libertăţii
105Intrarea FlacăraHCL 75/2014şos. Nordului-cimitirul Sf. Vineri-S.C. Concas S.A, SC Slik Impex
106Aleea FlamureiHCL 7/1976str. Agriculturii -ale Feroviarilor
107Aleea Florilorstr. Transilvaniei nr. 289
108Strada Foişorstr. Grădinelor-str.Orizontului
109Fundatura Fragilorfdt. Gârlei IIDecizia  903/1965fnd. Gârlei nr.14,16-bl. M8 str. Iazul Morilor
110Strada Frasinuluistr. Muncii- str.Şantierului
111Strada FrăsinetHCL 7/1976bld. Unirii – str. Mesteacănului
112Bulevardul GăriiElena Pavel, Elisabeta Doamna, CanelaDecizia  182/1964bld. Republicii-str.T. Vladimirescu
113Strada General Grigore BaştanCazărmilorHCJ  7/1993bd. Stadionului – Parc Crâng
114Strada George CoşbucGh. Coşbucstr. Molidului- str.Martirilor
115Strada Gheorghe AsachiGheorghe Asache, Eftimie Tomaide-Putna Vechestr. Simion Bărnuţiu-str. Vulcan
116Strada Gheorghe DojaGh. Doja, Pr. M. Mateescustr. Democraţiei- str. Ion H. Rădulescu
117Strada Gheorghe Lazărstr. Bucegi nr. 29-31
118Strada GhioceilorConstantin David , Tiberiu PopDecizia  182/1964str. Răscoalei – str. Făgetului
119Strada Gârlaşistr. Alex. Marghiloman- str. Primăverii
120Fundatura Gârleistr. Alex. Marghiloman  nr.49, 51
121Strada GlorieiPolixenia Dumitrescustr. Victoriei – str. Agriculturii
122StradaGheorghe Milu fostă Strada Gogu Vicatos , Cazărmilor, Dr. C. AngelescuHCL 195/30.072019str. Bazalt- bld. Stadionului-str. Simila
123Strada G.ral Gheorghe MagheruCpt. David Ionstr. Dreptăţii-str.Panait Moşoiu
124Strada GranituluiHCL 183/2011intr. Bazalt-Stadion Concas
125Strada Grădinelor şos Nordului/str. Orizontului/Al. Grădinelor
126Aleea General Ion Dumitrachefostă Aleea  GrădinelorHCL 193/30.07.2019ale. Plopilor-şos Nordului
127Strada GrăniceriBucovinastr. Stelei- str.Anton Pann
128Fundatura Grâuşoruluifdt. Vulcani , fdt. Stefan GheorghiuDecizia 651/1965 Decizia  182/1964str.Vulcani- str. Mărăşti
129Strada GriviţeiGriviţei+Zorilor, FilipacheDecizia 651/1965str. Olteţului- str. Cuza -Vodă
130Strada Haiduculuistr. Infrăţirea
131Strada Hangaruluibld.  Industriei
132Strada Hipodrombld.  Industriei
133Strada Hortensia Papadat Bengescu6 martie, (6 martie+C. Stere), Lt. Traian ParaschivescuDecizie  180/1990str. Răscoalei 1907-str. Caraiman
134Strada HorticoleiHeleşteielorbld.  Republicii- str. Dorobanţi
135Strada I.D. PetrescuIon D. Petrescu, Episcopul Chesarie, Kesarie Episcopstr. Democraţiei – str. Martirilor
136Strada Iancu DemetriadeHCL 174/2010str. Plantelor- str. Ion Caraion    |   Domeniu privat CF 59404, nr. cad 59404(nr. cad vechi 18650)
137Strada Iazul Morilorstr. Mesteacănului- str. Dorobanţi
138StradaAcademician Ștefan Minovicifostă Intrarea IazuluiHCL 333/15.11.2019intr. Bazalt- str. Simila(bl. Textila)
139Strada IndependenţeiIndependenţii, Carol I , Uliţa Nouăstr.  T. Vladimirescu- str. Dr. Carol Davila
140Bulevardul IndustrieiAleea Industriei, Aleea IndustriilorHCL 7/1976str. D. Filipescu -pod Metalurgica (şos. Brăilei)
141Aleea InsuleiHCL 7/1976str. Patriei-str. Ciochinescu
142Strada Ion Andreescu11 Iunie, Preda Buzescu,  FrăţieiDecizie  180/1990str. Prutului- str. Constituţiei
143Strada Ion BăieşuPrelungirea IndependenţeiHCJ  9/1993str. T. Vladimirescu- str. Clemenţei
144Strada Ion CaraionHCL 138/2010str. Luceafărului- bl. 33G Dorobanţi
145Strada Ion Costinescustr. Aurel Vlaicu – str. Panait Moşoiu
146Strada Ion CreangăI. Creangă, Ion Creangă +Gheorghe Bariţiu, I. Irimescu, Mihai IonescuDecizia 651/1965str. Stadionului – str. Molidului
147Strada Ion Heliade RădulescuEliade Rădulescu, Duzilor, Ciolanuluibld. N. Titulescu – str. Transilvaniei
148Strada Ion Luca CaragialeI. Caragiale, I.L. Caragiale+Fraternităţii,  Dionisie Episcop, Episcopul DionisieDecizia 651/1965str. Oltului(Rond)- str. Răscoalei 1907
149StradaStrada Mareșal Constantin Prezanfostă Strada  Ion Păun Pincio, Păun Pincio, Alex. (Al.) PâcleanuHCL 192/30.07.2019str. Constitutiei 7B, 9 (pe lânga S.C. Romcarbon)
150Strada Iordache BugaMitropolit Andrei Şagunastr. Stadionului – str. Vişeu
151Strada Islazuluistr. Transilvaliei-str. Pasajului
152Strada IzvorStelian Şerdinstr. Dorobanţi- str.Viilor
153Strada Înfrăţireastr.Transilvaniei nr.311- str.Haiducului
154Aleea JupiterHCL 7/1976str. Decebal-ale. Neptun
155Strada Lăstunului str. Stăvilarului – str. Transilvaniei -gradinita nr. 2
156Aleea LeagănuluiHCL 7/1976str. Prieteniei- bl. 21B bld. Stadionului
157Strada LeuluiPlt. Gh. Niculescustr. Alex. Marghiloman nr. 147-149-bl. 31C
158Strada LibertăţiiGhiţă Dăscălescu-Cap.Gr.Serdar Sărăţeanu, Libertăţii, Maria Minculeasa, Musceleanului,Cap. Gr.Sărăţeanustr. Bistriţei(Colegiul B.P. Haşdeu) -bld. Republicii
159Intrarea Liliaculuistr. Orizontului nr. 190b-192
160Aleea Livezilorstr. Transilvaniei nr. 362-364
161Strada Lt. col. Gheorghe IacobDr. Petru GrozaDecizie  180/1990str. Mesteacănului- str.Chiristigii
162Strada Lt.  Constantin GodeanuLt. Godeanu C.,  Ion Godeanu lt., Piaţa Sf.  Ingeri, Arhanghelistr. Ostrovului – bld. Unirii, bl. 8H
163Strada LuceafăruluiSf. Nicolae, Cireşaru, Coman, Dascălustr. Culturii – str.Horticolei
164Strada LuminiiCăproiu, Despoistr. Umbrelor –  str. Horticolei
165Intrarea Luminişuluistr. Lăstunului nr. 4, 4b
166Aleea LunciiHCL 183/2011fdt. Viilor – str. Primăverii nr. 115-117  |  S= 915mp intre str. Primăverii și nr. cad 5147 este domeniu public, iar restul până la str. Viilor este propr. privată (are nr. cad 5147)
167Strada LuneiMaior Mihail (Mişu) Ionescu, Luniibld. 1 Dec 1918- str.Independenţei
168Strada LupeniIon Cucuzelstr. 1 Mai- str. Pinului
169Bulevardul Mareşal Alexandru Averescufostul Bulevard  Mareşal Averescu, Stadionului, Dr. C Angelescu, I.D. Demetride, Cazărmilor, Mareşal  Alexandru AverescuHCJ  8/1995+ HCL 192/30.07.2019bld. N.Bălcescu – bld. Unirii- bld. 1 Decembrie 1918
170Strada MartirilorBd. Gh.V. Stănescubd. N. Titulescu – rond cartier 23 August
171Strada MăghiranVasilescu Vasia, Col. Dumitru Grinzeanu, Vânători, Ursarilor, MaghiranDecizia  182/1964str. Democraţei – str.I.H. Rădulescu
172Aleea MăgureiHCL 7/1976str. Decebal – bl. 33 C, Micro 5
173Strada Mărăşeştistr. Proletarilor – str. Molidului
174Strada MărăştiMarăşti+fdt. Păcii, Săgeţii, CălăraşilorDecizia 651/1965bld. 1 Dec 1918 – str.Păcii
175Aleea MargaretelorHCL 7/1976str.Vulturului – Ale. Măgurei
176Aleea Mărgăritarelor Tenor LeonardDecizia  903/1965str. T. Leonard nr. 5 – 7
177Strada MerişoruluiVasile Cătănescu, P. CătănescuDecizia 651/1965bld. N.Titulescu – str.Maghiran
178Strada MesteacănuluiAbatorDecizia 651/1965str. Alex Marghiloman- str. Sporturilor
179Strada MicăLt. G. Scutarubld. Republicii- str. Decebal
180Strada Mihai EminescuMihail Eminescu, M. Eminescustr. Caraiman – str. Vlăsiei
181Strada Mihail KogălniceanuM. Kogălniceanustr. Simion Bărnuţiu- str.Vulcani
182Fundatura Milcovfdt. TransilvanieiDecizia  651/1965str.Transilvaniei nr.115-117
183Strada MioriţeiV. M. Molotov, Mihail Metaxa căpitan, Găvanului, GhizdeanuluiDecizia  997/1962bld. N. Bălcescu – str.Democraţiei
184Strada Miron Costinstr. Penteleu- str. Prutului
185Aleea Moara cu PlopiHCL 7/1976str.Orizontului nr. 54-64,70
186Strada MoliduluiDumitru(D.) Marinescu, I. NiculescuDecizia  182/1964bld.N. Titulescu -str. Făgetului
187Strada Morilorstr. Iazul Morilor+aleea Iazul MorilorDecizia  903/1965str. Orizontului nr.262-264
188StradaDan al II-leafostă Strada Muncii,   BorangiuHCL 194/30.07.2019str. Saturn- str. Urziceni
189Strada MurguluiOtoiu Călin, Ceauş CălinDecizia  182/1964str. Muncii- str.Şantierului
190Strada Napocastr. Clemenţei-bl. A8 str. Cuza-Vodă
191Strada NarciselorCercuită, C.A. RosettiDecizia  903/1965str. Crinului -str. Mioriţei
192Strada Negreascapta. Aviatori – str. Frasinului
193Aleea NeptunHCL 7/1976str.Alex. Marghiloman nr. 180-bl.11, Micro 5
194Bulevardul Nicolae BălcescuI.C. Brătianu, Parcului, Crângului, Uliţa GârliţeiDecizia 258/1991Parc Crâng-Primăria Mun. Buzău
195Strada Nicolae BeldiceanuN. Beldiceanu, N Băltăceanu, D. Băltăceanustr. Democraţiei- str. Ion H. Rădulescu
196Bulevardul Nicolae Titulescu23 August, Passionria, I.D. Demetriade, N. FilipescuDecizia  258/1991bld. N. Bălcescu- str.Transilvaniei
197Strada Nicolae VaschideHCL  212/2006cartier Orizont
198Strada Nicu ConstantinescuHCL  212/2006cartier Orizont
199Strada NimfelorMircea cel Batrânstr.Horticolei- str. Stelei
200Sosea NorduluiHCL  80/2008pod Mărăcineni-Pasaj Crâng(bld. Unirii)
201Strada NuculuiNicolae VaschideDecizia 651/1965str. Martirilor – str.Enăchiţă Văcărescu
202Strada NufăruluiGheorghe Dimitrov, Negru VodăDecizia  182/1964bld. N. Titulescu -str. Ion H.Rădulescu
203Strada Oborstr. Transilvaniei (rond Episcopie)-str. Alex. Marghiloman
204StradaNae Stănescu fostă Strada Oilor195/30.07.2019bld. Republicii-str. Libertăţii
205Strada Oituzpiata Oituzstr. Orizontului nr.13-15
206Strada OlteţuluiNicolaie Boiangiu, Stoica Panaitescu, Cândescu, MurgociDecizia 651/1965str.Bistriţei -str.Obor
207Strada OltuluiI.C. Frimu, Ferdinand IDecizia  182/1964bd. Stadionului – str.Transilvaniei
208Strada OrizontuluiVasile Lupubld. Unirii gr. bl. 27,28,29-şos Nordului-str. Transilvaniei nr.412
209Strada OstrovuluiVasile Roaită, Col. Voicescu, Doamna Neaga, DonDecizia  182/1964str. Independenţei-str.Transilvaniei
210Strada Ovidiubld.Unirii bl .26B- str. Prutului 6B
211Aleea PajureiHCL 183/2011din str. Viilor
212StradaGeneral Traian Moșoiufostă Strada Panait Moşoiu , Gen. Traian MoşoiuHCL 187/30.07.2019str. Aurel Vlaicu-str. Şantierului
213Aleea PaltinilorHCL  7/1976Micro 14 str. G.ral Grigore  Baştan bl. A, B-bl. 36A,B
214Strada Pamfil ŞeicaruHCL  212/2006cartier Orizont
215Strada PanduriGen. Dr. Papadopol, Pandurului, Chirculescu, Pandurilor, D. Papadopolstr.Col Ion Buzoianu-bld. N. Bălcescu
216Aleea Parcul Tineretuluistr.Sporturilor  bl. R4
217Aleea Parculuistr. Traian Vuia bl 17A-18A-liceul Pedagogic”Spiru Haret”
218StradaPictor Adina -Paula Moscufostă Aleea ParângHCL 190/30.07.2019str. Parâng nr.34-36
219Strada ParângNicolae Ostrovschi, Vulturului, TănăseiuDecizia  182/1964str. Sculpturii- str.Alex. Marghiloman
220Strada Pasajuluistr. Izlazului-str. Lăstunului
221Strada PatrieiC. Boiangiu+Al. D. Demetriade, Pasului, Eternităţii, Pescari, Pletea, Doiciu, Miu, Alex. Demetriadebld. N.Bălcescu-str. Vulcani
222Strada PăciiAlexandru Averescu, Gen Al. Averescu, Păcei, Vlădescustr. Independenţei- str. Plevnei
223Strada PăltinişPiata Oituz de la nr 1-3Decizia 651/1965str. Răscoalei 1907 nr 54 B-str. Timotei Cipariu
224Strada PenteleuNeagu Boerescu, Drumul Drăgăicii, Dositei Filtti, şos. Costinescustr. Transilvaniei -bld. Unirii  bl. 19F
225Fundatura Pescăruşfdt. Izvor Decizia 903/1965str. Izvor
226IntrareaCocorilorfostă Intrarea PescărușHCL 252/2018str. Orizontului nr. 242-244
227Strada Petroşanistr. Libertăţii nr.37,39- str.Salvării
228Strada Petru MaiorT. Mănciulescustr. Libertăţii nr. 69-71
229Strada PictorilorProf. I. Mircescubd. Republicii-str. Alexandru Cel Bun
230Strada PietroaseleHCL  7/1976str. Chiristigii- str. Frăsinet
231Strada PiersiculuiVladimir Maiacovschi-fdt.HCL  7/1976  Decizia  182/1964str. Depoului -str. Pinului-ale. Serelor
232Strada PinuluiVladimir Maiacovschi, Avram IancuDecizia  182/1964str. Aurel Vlaicu-ale. Serelor
233Intrarea PlaiuluiHCL 183/2011 si HCL 182/2016din fdt. Viilor
234Strada Plantelorstr. Alex Marghiloman -parc Marghiloman
235Strada PlevneiPetre I. Gheorghiu, Spitalului, Poşteibdl. 1 dec 1918- str. Sculpturii
236Aleea Plopilorstr. Transilvaniei nr. 230-234-str. Orizontului
237Strada poet Gheorghe SionGh. Sion-Poet, Ghicu Drăghiceanu , Lt. Gică Drăghiceanustr. Turdei- str. Crisului- str.Clujului
238Strada poet  Grigore AlexandrescuGr. Alexandrescustr. Mesteacănului- str.Tăbăcari
239Strada poet Grigore VieruHCL 103/2010bld. Unirii , după Supermarket XXL
240SoseaConstanței fostă Șoseaua PogoneleHCL 115/2019bdl Industriei-şos. Pogonele
241Strada Constantin Angelescufostă  Strada Pompiliu Ștefu, Anton Filotti,  Filoti, CurcaniHCL 274/2018str. Independenţei -str. Col. Ion Buzoianu
242Strada Popa TunEpiscopul Luca, Luca Episcopulstr.Transilvaniei nr.60- str. Penteleu nr.15-17
243Strada Poşteistr. D.Filipescu – pţa. Aviatori
244Strada PrietenieiHCL 7/1976bld. Stadionului-str. 1 Decembrie1918
245Strada Primăveriidin str. Dorobanţi
246Strada ProfesorilorProf. I. Râşcanustr. Pinului-str.1 Mai
247Aleea prof. dr. ing. Dorin PavelHCL 149/2008str. Sporturilor-parc -S.C.Hidroelectrica
248StradaConstantin C.Arionfostă Strada  Progresului, C.C. ArionHCL 187/30.07.2019str. Martirilor- str. Carpaţi
249StradaGheorghe Ghe. Costa Foru fostă Strada ProiectatăHCL 187/30.07.2019bld. N. Titulescu -str. Transilvaniei
250StradaAcademician Mihail Bălănescufostă Strada  Proletarilor, Plt. Alexe Ifrim, Gh. AnghelHCL 187/30.07.2019bld. N.Titulescu nr. 85,87-str. Răscoalei 1907
251Strada ProsperităţiiCiolanuluistr. Dreaptă-str. Crinului
252Strada PrutuluiLeonte Filipescu, Principesa  IleanaDecizia  182/1964bld. Unirii – str. Constituţiei
253Strada Rahoveistr. Dorobanţi- str. Viilor
254StradaGeneral Gheorghe D. Marinesscufostă Strada Rion Ionescu Raicu ,  C. Stoicescu, Apeductului, Petre Rareş, Raicu IonescuHCL 187/30.07.2019str.Penteleu nr.26,28-Prutului
255Aleea RapsodieiHCL 129/2013str.Sporturilor nr. 57-bl. P1A, P1 şi P 01
256Strada Răchiteistr. Transilvaniei-calea ferată
257Strada Răscoalei 1907Răscoalei, Principele MihaiDecizia  903/1965str.Transilvaniei nr. 145,147- str. Stadionului nr. 116
258Strada RăzboieniRăzboieni+Scarlat Voinescu(Colonel Mănăilă),Ştefan cel Mare+Col. MănăilăDecizia  651/1965str. Col. Ion  Buzoianu- str.T.Vladimirescu
259Strada RenaşteriiSt. Tipografi Episcop, Istriţeibld. Unirii bl. A6
260Bulevardul RepubliciiI. V. Stalin, I.D. DemetriadeDecizia  997/1962bld. 1 Decembrie 1918- str. Horticolei
261Fundatura Rândunelelorfdt.  Filimon  SârbuDecizia  651/1965din ale.Viitorului
262Strada Romaniţeialeea Romaniţei, 1 Mai- aleeDecizia  903/1965str. Mesteacănului- parc
263Fundatura Rozelorfdt. Simion BărnuţiuDecizia  903/1965str. Simion Barnuţiu nr 38-40
264Fundatura Salcâmilorfdt. ConstituţieiDecizia  651/1965str. Constituţiei nr.3-5
265Fundatura Sălciilorfdt. Gârlaşi, SălciilorDecizia  651/1965str. Gârlaşi nr. 57-59
266Strada SalvăriiCpt. Aurel Şerdinescustr. Plevnei- str.Triumfului
267Strada SaturnVlad Tepeş linie, Căciulăpţa Aviatori-  str. D.Filipescu
268StradaGeneral Traian Epurefostă Strada  Saturn LinieHCL 192/30.07.2019str. D. Filipescu -str. Cătunului
269Strada ScânteiiScânteia, Dr. Florica BagdazarDecizia  997/1962bld. Republicii- str. Plevnei
270AleeaGeneral Ion Jitianufostă Aleea  SculpturiiHCL 192/30.07.2019str. Sculpturii nr.9-11
271Strada SculpturiiMr. Scarlat Ghindaru, Sculpturii, Davidescustr. Bucegi -str.Victoriei
272Aleea SerelorHCL 7/1976str. Pinului -cale ferată
273Strada12 Aprilie 372fostă Strada Sf. Sava Gotul,  Noiembrie, Primăriei, EpiscopieiDecizie  180/1990 si HCL 188/30.07.2019pţa. Daciei (Primăria Mun. Buzău)- rond Episcopie
274Strada Sfântul Sava de la BuzăuHCJ  6/1996bld. Unirii (catedrala Sf. Sava) – str. Unirii (Finanţe)
275Strada Similastr. Bazalt-str. Gogu Vicatos şi intr. Bazalt-Bl. Filatura,Textila
276Strada Simion BărnuţiuDrăgăicii, Rozelor, Lt. Col. Gh. Nistorescu, S.Bărnuţiustr. Patriei – str. Lunei
277Aleea SiretuluiJustin GeorgescuHCL 7/1976/Decizia  182/1964str. Decebal nr. 108-116 -bl. 18,19,20  Micro 5
278Strada SiriuluiHCL 57/2003str. Răchitei- str. Pasajulu
279Fundatura Slănicfdt.  RăzboieniDecizia 651/1965str. Războieni nr. 30-32
280Strada Soareluistr. Victoriei- str. Alex Marghiloman
281Strada Somesul MicHCL 7/1976bld. 1 Decembrie 1918- str. Lunei
282SoseaBucureștişos. Spătarului,  SpătaruHCL 7/1976+HCL 115/2019bld. Industriei- spre Spătaru
283Strada SperanţeiN. Seceleanu, Marin Ştefănescu preot, Speranţeistr. Ion Băieşu- str. Verii
284Aleea Speranţeistr. Speranţei nr. 6-10
285Strada Spiru HaretKarl Marx,  Db.I. Demetriade, I.D. DemetriadeDecizie 180/1990bld. Mareşal Al. Averescu- bld. N. Bălcescu
286Strada Sporturiloraleea SporturilorHCJ  6/1995str. Alex Marghiloman- ale. prof. dr. ing. Dorin Pavel
287Bulevardul StadionuluiCazărmilor+ Gogu Vicatos, Dr. C. Angelescu, I.D. Demetriade, Viitorului, Raionului, CenturaDecizia  651/1965bld. Mareşal Al. Averescu – str. Veteranilor
288Strada Stăvilaruluistr. Lastunului-Transilvaniei-grădini
289Aleea StejaruluiHCL 7/1976 bld. Unirii, bl. 1- str. Patriei
290Strada SteleiRomeistr. Horticolei nr. 38-40 -cale ferată
291Strada StupărieiGheorghe Duca, I .Gh. Ducastr. Aurel Vlaicu- str. Panait Moşoiu-str. Depoului
292Strada Suciu MureşanuP. Suciu Muresanu profesor, Mitrofan Episcop,  Fortunabld. Unirii  bl. 21AB – str. Penteleu  nr.24
293Strada ŞantieruluiBd. Independenţiipţa Aviatori- str. Depoului
294AleeaConstantin C. Sărățeanufostă Fundătură  Şcoalei, Cpt G. ArgenteHCL 190/30.07.2019str. Democraţiei nr. 51-53
295Aleea ŞcolilorHCL 7/1976str. Prieteniei-ale. Centrală
296Fundatura Şoimuluifdt. Col. Ion BuzoianuDecizia  903/1965str. Col. Ion Buzoianu nr. 57,59- str. Independenţei nr. 32,34
297Strada Ştefan PopescuHCL  212/2006cartier Orizont
298Strada TăbăcariTabacistr. Alex Marghiloman – str.Iazul Morilor
299Piata Teatruluistr. Olteţului-str. Cuza-Voda-str. Alex. Marghiloman
300StradaErou Vasile Chilianfostă Strada Telegescu , Vasile Chilian, Chilian V.HCL 187/30.07.2019str. Martirilor – str. Enăchiţă Văcărescu
301Aleea Teilorstr. Mesteacănului nr.11-13
302Strada Tenor LeonardMercur, N. Leonardbld. Republicii – str. Libertăţii
303Strada Theodor NeculuţăTeodor Niculuţă-poet , D. Neculuţă Poet, Anton Carpbld. N. Titulescu – str.Vlăsiei
304Strada Timotei CipariuLt. Sava Panaitescubld. Stadionului – str. Dornei/Carpaţi/Făgetului
305Aleea TineretuluiHCL 7/1976str. Spiru Haret-  str. Traian Vuia
306Strada ToamneiN. VerneşteanuDecizia 651/1965str. Independenţei-cale ferată
307Strada Traian Vuiastr. Spiru Haret- bld. Mareşal Al. Averescu
308Aleea TrandafirilorDecizia  903/1965pţa. Daciei-str. Ostrovului
309Strada TransilvanieiCpt. Toma C Anastasiu, Mr. T. Anastasiu, Pompiliu Ioaniţescu, şos. Gherase,  Adamescu, şos Plaiuluistr. Obor -ieşire spre Verneşti DN 10
310Intrarea Transilvanieistr. Transilvaniei nr. 237
311Fundatura Trifoiuluiintrarea Trifoiului-fdt. Passionaria-fdt. 23 AugustDecizia  651/1965bld.  N. Titulescu nr. 88
312Strada TriumfuluiDr. Gheorghe  Constantinescu, Triumfului, Stoica Popârţagstr. Filantropiei-  str. Agriculturii
313Strada  George Emil Paladefostă  StradaTudor Vladimirescu, Petroşani, Emil Teodoru, CilibeanuHCL 275/2018B.dul  Garii si intersectia str Constantin Garoflid cu Bld .Nicoale Balcescu
314StradaConstantin Giurescufostă Stradă TunelHCL 190/30.07/2019str. Ostrovului- str. Independenţei
315Strada TurdeiGh. Mazilustr. Transilvaniei – str. Nufărului
316Strada Ţiglaristr. Bazalt nr.13- 15
317Strada Umbrelorstr. Luceafărului- str. Dorobanţi
318Bulevardul UniriiFilimon Sârbu, Carol al II-lea, Unirii, calea Focşani, Iliescu, calea Ploieşti, Uliţa VecheDecizia  182/1964şos. Nordului (Crâng)-pod Mărăcineni
319Strada Urzicenistr. Şantierului – str. D. Filipescu- bl. G
320Fundatura Uzineistr. Transilvaniei nr.157-159
321  Strada Valea BuzăuluiHCL 14/2015str. Transilvaniei nr 425-427-calea ferată
322StradaGeneral Constantin C. Găvănesculfostă Strada  Vasile Caloian , Cpt. Virgil DimaHCL 192/30.07.2019str. Orizontului nr. 39,41- str. Prutului
323Strada Vasile Contastr. Prutului nr. 27,29 – str. V. Golea
324Strada Vasile CârlovaHCL 212/2006cartier Orizont
325StradaDr.  ing. Cristea Chirufostă Strada Vasile Golea, Ghica VodăHCL 333/15.11.2019str. Miron Costin- str. Constituţiei nr.2-4
326Strada Vasile GrădeanuB.P. Haşdeustr. Oltului nr. 19-21- str. Ion Creangă
327Strada Vasile VoiculescuCorbului, Dr. Mache ŞerbănescuHCJ  6/1995str. Col. Ion  Buzoianu- str. Patriei
328Strada Vânătoristr.Traian Vuia nr. 24-Traian Vuia, bl. F4
329Aleea VenusHCL 7/1976Ale Neptun-bl. 8-bl.4
330Strada VeriiGr. Sărăţeanu, Verii, Minţăstr. Alex. Marghiloman- str. Bucegi
331Strada VeteranilorHCJ  34/1999bld. Stadionului-şos Nordului
332StradaAmiral Ion Murgescu fostă Strada viceamiral Ion MurgescuHCL  212/2006+HCL 189/30.07.2019cartier Orizont
333Strada VictorieiN.Iorga, Soceanului, LambruDecizia 6228/1948str. Bistriţei -str. Alex. Marghiloman
334Fundatura Victorieistr. Victoriei nr.11-13
335Strada ViilorMalul GârleiDecizia 651/1965str. Dorobanţi
336AleeaEmil P. Teodoru fostă Fundătura ViilorHCL 190/30.07.2019str. Viilor
337Strada Viitoruluialeea Viitoruluistr. Patriei -str. Dr. Carol Davila
338Strada Vladimir Maximilianstr. Sporturilor – str. Iazul Morilor
339Fundatura Viorelelorfdt. ZimbruluiDecizia  903/1965str. Zimbrului nr. 14-16
340Fundatura Virtuţiistr. Sculpturii nr. 2
341Strada VişeuGheorghe MohănescuDecizia  182/1964str. Caraiman – str. EcaterinaTeodoroiu
342Strada VişinuluiLomonosovDecizia  182/1964str. Mesteacănului-  str. Chiristigii
343Strada VlăsieiPetică Ştefan , Vasile LascărDecizia   651/1965str. Caraiman – str. Enăchiţă Văcărescu
344Strada VulcaniTohănenibdl. 1 Decembrie 1918- str.Col. Ion  Buzoianu
345Strada VulturuluiTaurului, Ostrovschi, Lt. Ilie PopescuDecizia  651/1965str. Libertăţii- str. Decebal
346Strada ZambilelorA. Toma, B. Anastasiu, Transilvaniei, AdamescuDecizia  2007/1964str. Vânători- str. Traian Vuia
347Strada ZefiruluiVasile Alecsandristr. I. H. Rădulescu-str. Prosperităţii şi str. I. H. Rădulescu-str. Dreaptă
348Strada ZimbruluiLt. Col. Gh. Nistorescu, Zimbruluistr. Patriei – str. Simion Bărnuţiu
349Aleea ZorilorHCL  7/1976str. Traian Vuia-bl. 21 bld. Nicolae Bălcescu
350StradaCăpitan Purcherea LaurenţiuHCL 117/2015SC Ursus Breweries SA-cimitirul “Sf Imparati Constantin si Elena”
351StradaTârguluiHCL 148/2015DC 15(SOS Vadu Pasii) si calea ferata uzinala
352ŞoseaVadu PaşiiHCL 148/2015sos Brailei- podul rutier Vadu Pasii
353IntrareaLujeruluiHCL 10/2016zona adiacentă str. Primăverii nr. 26
354Aleea“Intrarea Silozului”HCL 181/2016DN 10-Tarlalele 6,7,8
355StradaSlt. (p.m.) Vizireanu Adrian -IonHCL 68/2017 str. Dorobanti – str. Garlasi, cvartal blocuri A14-C4 şi A9-A3
356StradaSlt. (p.m.) Dumitrescu IulianHCL 68/2017 str. Dorobanti – str. Garlasi, cvartal blocuri A12-C6 şi B8–D4 ANL
357StradaMaior Aviator Ioan PeneşHCL 117/2017B-dul Unirii – calea ferată, între SC Integral SA şi cimitirul ” Eroilor”
358StradaLunca BuzăuluiHCL 109/2017 bld. Unirii, bl. 1- str. Patriei
359StradaCăpitan Aviator Mircea T Bădulescu fostă Strada Bistriței-Tronson str. Cuza Vodă-str. Sf sava GotulHCL 14/2018str. Cuza Vodă-str. Sfântul Sava Gotul
360StradaDionisie Romanofostă Strada Unirii-Tronson 2(Rond Episcopie-Bd. Unirii)HCL 65/2018sens giratoriu Episcopie si Bld. Unirii
361StradaConstantin Garoflid fostă Strada Unirii – Tronson 1(Bd. N. Balcescu-str.Tudor Vladimirescu-str Sf. Sava Gotul)HCL 65/2018Bld.N. Balcescu-str. T. Vladimirescu
362CaleaEroilorfosul Bulevard Unirii, tronson intersecția Bulevardelor 1 Decembrie 1918 și Mareșal Averescu cu Șoseaua  NorduluiHCL 98/2018intersectia Bulevardelor 1 Decembrie 1918 și Mareșal Averescu cu Șoseaua  Nordului
363AleeaConcordieiHCL nr.134/2018Al. Centrală-Str. General G. Baştan
364AleeaGarofiţeiHCL nr.134/2018Str. General G. Baştan-Aleea Centrală
365AleeaPoieniţeiHCL nr.134/2018Str. Vlăsiei-Cimitirul Dumbrava
366AleeaPlatanilorHCL nr.134/2018Str. Patriei-Str. Ciucurete Petrescu
367AleeaArinuluiHCL nr.134/2018Str. Patriei-Str. Viitorului
368AleeaTuberozelorHCL nr.134/2018Str. Independenţei-Str. Viitorului
369StradaStan SăraruHCL nr.134/2018Str. Col. Ion Buzoianu-Str. Lt. C. Godeanu
370AleeaSalvieiHCL nr.134/2018Str. Col. Ion Buzoanu-Str. Panduri
371AleeaGladioleiHCL nr.134/2018Str. Patriei-Bl. 2B, Unirii inters. Cu str. Col. I . Buzoanu
372StradaFaguluiHCL nr.134/2018Str. Frăsinet-Str. Pietroasele
373AleeaSoculuiHCL nr.134/2018Str. Frăsinet-Str. Pietroasele
374AleeaAlunuluiHCL nr.134/2018Str. Fagului-Aleea Socului
375AleeaAfinelorHCL nr.134/2018Str. Iazul Morilor- Str. Sporturilor
376StradaCarpenuluiHCL nr.134/2018Aleea Mălinului-Str. Broşteni
377AleeaAlbăstrelelorHCL nr.134/2018Str. Vladimir Maximilian-Str. Broşteni
378StradaMagnolieiHCL nr.134/2018Str. Vladimir Maximilian-Str. Gârlaşi
379StradaMălinuluiHCL nr.134/2018Str. Iazul Morilor- Str. Sporturilor
380StradaCicoareiHCL nr.134/2018Str.Alexandru Marghiloman-Str. Ozanei
381StradaOzaneiHCL nr.134/2018Str. Mălinuluii-Str. Academiei
382StradaCiocârlieiHCL nr.134/2018Str. Cicoarei-limita blocului J1
383StradaAcademieiHCL nr.134/2018Str. Ciocârliei-Str. Sporturilor
384AleeaCrăiţelorHCL nr.134/2018Str. Sporturilor-bloc E6
385AleeaSonetelorHCL nr.134/2018Str. Sporturilor-Aleea Rapsodiei
386StradaBaladeiHCL nr.134/2018Str. Sportului-Str. Columbelor
387AleeaIasomieiHCL nr.134/2018Str. Baladei-Str. Melodiei
388StradaMelodieiHCL nr.134/2018Str. Dorobanţi-Aleea Lăcrămioarei
389StradaPrivighetorilorHCL nr.134/2018Str. Melodiei-Str. Ion Caraion
390AleeaLăcrămioareiHCL nr.134/2018Str. Leului-Str. Culturii
391AleeaToporaşilorHCL nr.134/2018Aleea Lăcrămioarei-Str. Privighetorilor
392StradaCaşocaHCL nr.134/2018Str. Slt. (p.m.) Dumitrescu Iulian-Str. Ivăneţu
393StradaRăteştiHCL nr.134/2018Str. Caşoca-Str. Gârlaşi
394AleeaTufănelelorHCL nr.134/2018Str. Răteşti-Str. Columbelor
395StradaCătineiHCL nr.134/2018Str. Cozia-Str. Columbelor
396StradaAlunişHCL nr.134/2018Str. Caşoca-Str. Cozia
397StradaNerejuHCL nr.134/2018Str. Caşoca-Str. Cozia
398StradaCoziaHCL nr.134/2018Str. Columbelor-Str. Cătinei
399StradaSibiciuHCL nr.134/2018Str. Caşoca-Str. Dorobanţi
400StradaIvăneţuHCL nr.134/2018Str. Primăverii-Str. Dorobanţi
401StradaTraian Săvulescufostă Strada Transilvaniei- Tronson delimitat de intersectia  str. Sf. Sava  de la Buzău cu  str. Constantin Garoflid si str OstrovuluiHCL nr 195/ 2018intersectia  str. Sf. Sava  de la Buzău cu  str. Constantin Garoflid si str Ostrovului
402PiațaMitropolit Irineu MihălcescuHCL nr 194/2018Intersectia str. Transilvaniei, str Obor, str. Chiristigii, str Dionisie Romano, str Sf. Sava Gotul
403StradaBâsca Marefostă Strada BâscaHCL 229/2018B.dul Nicolae Bălcescu-imobilele cu nr. 15-19, nr 30
* str. Bîsca Mare, str. Bîsca Mică, aleea Bîsca, Ing. Emil Boianovici, ing. Boianovici
* HCJ 7/1993
* bld. N. Bălcescu-str. Col. Ion Buzoianu
404StradaBâsca Micăfostă Strada. BâscaHCL 229/2018str. Col. Ion Buzoianu- imobilul cu nr. 23
* str. Bîsca Mare, str. Bîsca Mică, aleea Bîsca, Ing. Emil Boianovici, ing. Boianovici
* HCJ 7/1993
* bld. N. Bălcescu-str. Col. Ion Buzoianu
405AleeaBâscafostă Strada BâscaHCL 229/2018str. Bâsca Mare-str.Bâsca Mică
* str. Bîsca Mare, str. Bîsca Mică, aleea Bîsca, Ing. Emil Boianovici, ing. Boianovici
* HCJ 7/1993
* bld. N. Bălcescu-str. Col. Ion Buzoianu
406IntrareaMaior Toma AnastasiuHCL 273/2018din str Transiulvaniei, delimitata de imobilele cu  nr.postale 163A si 163B de pe str Transilvaniei si nr cad 18222
407StradaI.C. Brătianufostă Strada Col. Ion Buzoianu-Tronson delimitat de str Democratiei si Bld. Nicoale BalcescuHCL 314/2018str Democratiei-Bld Nicoale Balcescu  |  HCL atestare + denumire
408StradaSorocafostă Strada Col. Ion Buzoianu-Tronson delimitat de  Bld. Nicoale Balcescu si Bld. UniriiHCL 314/2018Bld Nicoale Balcescu-Bld Unirii  |  schimbare denumire + arondare blocuri
409AleeaBănceascaHCL 44/2019 peste drum de calea ferata , intre str Depozitului si str Rachitei
410AleeaCăprioareiHCL 272/2018delimitată de Calea Eroilor și proprietatea Romsilva  cu nr. cad. 65941
411AleeaBursuculuialee în Parcul CrângHCL 272/2019alee în Parcul Crâng
412AleeaMistrețuluialee în Parcul CrângHCL 272/2020alee în Parcul Crâng, delimitată de sediul SC Urbis Serv SRL și str. Gen. Grigore Baștan
413StradaVlad Vintilă-Vodăfosta Stradă Dorobanți-Trosonul delimitat de  str. Sporturilor și str. Alexandru MarghilomanHCL 194/30.07.2019
414StradaGeneral Ion Glogojanufostă Strada Veteranilor-Tronsonul delimitat de  str. Bazalt si nr. cad. 1808/1 si 1808/2HCL 192/30.07.2019
415StradaDiplomat Vespasian V. Pellafostă Strada Șantierului-Tronsoul delimitat tot de str Șantierului si str Depoului(cartier Mihai Viteazul)HCL 190/30.07.2019
416StradaArhitect Petre Antonescufostul Bulevard Nicolae Bălcescu-tronsonul delimitat de intersecția str. George Emil Palade și str. Constantin Garoflid cu Bld. UniriiHCL 186/30.07.2019
417AleeaPetuniilorHCL 302/21.10.2019zona Parcul Tineretului, tarlaua 32, nr cad 63202
418AleeaBrândușelorHCL 302/21.10.2019zona Parcul Tineretului, tarlaua 32, nr cad 63322