Lista preemptorilor aferentă dosarelor de vânzare teren agricol