În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoștință că UAT Municipiul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei, nr. 1, a demarat informarea publicului cu privire la intenția de elaborare a propunerilor Planului Urbansitic Zonal pentru creșterea mobilității urbane prin realizarea unui Hub de transport și autobază, în intravilanul municipiului Buzău, Șoseaua Buzău-Brăila (DN2B)

Descarcă anunț public

Memoriu

Plan încadrare în teritoriu

Planșă analiză situație existentă

Plansă Reglementări urbanistice

Loading