PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 101 din data de 12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de administrare a depozitelor de deşeuri pentru deşeurile municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 101

Anexa 1 – Regulament

Anexa 2 – Caiet de sarcini

Anexa 3 – Studiu oportunitate

Anexa 4 – Contract depozitare