PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 116/06.06.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activităţii de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, a activității de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din municipiul Buzău

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 116

Anexa nr. 1 – CS 1 – Deszăpezire

Anexa nr. 2 – CS 2- Menajer

Anexa nr. 3 – CS 3- Stradal

Anexa nr. 4 – Studiu de fundamentare-oportunitate

Anexa nr. 5 – Contract