PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 120/30.05.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “DESFIINȚARE CLĂDIRI EXISTENTE, CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE, ACCES ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE”.

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 120 NORMATIV

1. ACTE

2. AVIZE

3. MEMORIU

4. REGULAMENT

5. PLANȘE

Loading