PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 132/01.07.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din municipiul Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr. 132

Descarcă anunț public

Anexa nr. 1-CS 1 – Deszapezire

Anexa nr. 2 – CS 2- Menajer

Anexa nr. 3 – CS 3- Stradal

ANEXA nr. 4 -Studiu de oportunitate

Anexa nr. 5 – Contract

ANEXA 6 la HCL salubrizare – Regulament

Adresa ANRSC nr. 68567- 2022

Adresa RER nr. 125319 – 2022

Loading