PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 181 din data de 06.09.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău

Descarcă anunț modificat Proiect 181 NORMATIV

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 181

Anexa nr. 1 – Caiet de sarcini

Anexa nr. 2 – Studiu de oportunitate

Anexa nr. 3 – Contract depozitare

Anexa nr. 4 – Regulament de organizare și funcționare

Consiliul Județean Buzău nr. 6097din 04.03.2022

Adresă ANRSC nr. 955132/I.T. din 31.03.2021

Adresă APM nr. 5251 din 06.04.2022

ANAP nr. 16037-16960 din 22.07.2022

APM nr. 10559 din 28.07.2022

ANRSC nr. 961606/I.T. din 03.08.2022

ANAP nr. 19.597 din 26.08.2022

 

 

Loading