PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 237/26.10.2023 pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI DE ÎNCHIRIERE A BICICLETELOR „VELOCITY BUZĂU” în vederea operaționalizării proiectului„Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193 Proiect finanțat prin Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 237

Loading