PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 268/07.12.2023 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău, pentru activitățile de: Colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat; Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate; Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 268

Loading