PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 270/11.12.2023 pentru modificarea exprimării tarifului pentru serviciul public de salubrizare privind activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, reducerea tarifului de sortare și tariful facturare.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 270

Loading