PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 296 privind modificarea Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din municipiul Buzău

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 296

Descarcă Contract nr. 185367/10.10.2022 – Depozitare deșeuri

Descarcă Aviz AFM nr. 41148/28.11.2022

Descarcă Adresa UAT nr. 215380/23.11.2022

Descarcă Adresa RER nr.393/28.11.2022

Descarcă Adresa RER 368/15.11.2022

Descarcă Acord APM revizuit 20.12.2019

Loading