PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 390 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului și a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietățile aparținând domeniului public al Municipiului Buzău și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 390 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului și a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietățile aparținând domeniului public al Municipiului Buzău și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi.

Descarcă hotărâre aici
Descarcă anunț public
Anexă nr. 1
Anexă nr. 2
Anexă nr. 3
Anexă nr. 4
Anexă nr. 5
Anexă nr. 6
Anexă nr. 7
Anexă nr. 8

Loading