PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 89/02.05.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2) DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 89

Descarcă documentație PUZ Tarlaua 33 – etapa II

Loading