Răspunsul formulat de elaboratorul documentației de urbanism cu privire la opoziția trimisă de S.C. DUCTIL S.A. împotriva PUZ “desființare clădiri existente, construire centru comercial, gospodarie de apă, imprejmuire teren, amenajare parcare, acces și amplasare mijloace publicitare”

Descarcă răspuns

Loading