Răspunsuri observații reluare informare publică Tarlaua 33 (28,5 ha.)

Răspunsuri la observațiile trimise de cetățeni în procesul de informare publică pentru Plan Urbanistic Zonal denumit ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE  FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE NORD-EST A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 33.

Adresa 36237 din 29.03.2021

Adresa 37348 din 31.03.2021

Adresa 37349 din 31.03.2021

Adresa 37352 din 31.03.2021

Adresa 40185 din 06.04.2021