Răspunsuri observații reluare informare publică Tarlaua 33 (28,5 ha.)

Răspunsuri la observațiile trimise de cetățeni în procesul de informare publică pentru Plan Urbanistic Zonal denumit ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE  FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE NORD-EST A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 33.

Adresa 36237 din 29.03.2021

Adresa 37348 din 31.03.2021

Adresa 37349 din 31.03.2021

Adresa 37352 din 31.03.2021

Adresa 40185 din 06.04.2021

Loading