S.C. ROMCARBON S.A., a demarat etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL BUNURI DE LARG CONSUM, ÎMPREJMUIRE, ACCES, PARCARE ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE“ în intravilanul municipiului Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132

Descarcă anunț public

Încadrare în zonă

Reglementări Urbane

Mobilare urbană

Memoriu PUZ

Regulament PUZ

Loading