Şedinţă extraordinară – 02.04.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru joi, 2 aprilie 2020, ora 12:00.

Proces verbal Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 02.04.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 2 aprilie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 94 din data de 31.03.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Constantin Florescu şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 95 din data de 31.03.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Buzăupe anul 2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 96 din data de 31.03.2020 privind validarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirusul Covid 19, stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Buzău

Loading