Ședință extraordinară – 03.09.2021

Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 03.09.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 03.09.2021 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr.152 din data de 01.09.2021 privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea termenului prevăzut în art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 834/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul 3177 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău, județul Buzău, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Loading