Ședință extraordinară – 03 Noiembrie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 03.11.2023 (Youtube)

Proces verbal al ședinței extraordinară din 03.11.2023

1.- Proiect de hotărâre nr. 239/02.11.2023 referitor la aprobarea achiziției publice de servicii juridice de asistență și de reprezentare a UAT Municipiul Buzău pentru litigiul ce urmează a fi deschis în contradictoriu cu Societatea Comercială RER SUD SA Buzău, în scopul obligării acesteia pe cale judecătorească la plata cu titlu de compensație a sumei de 2.855.000 lei, ce urmează a fi actualizată cu rata inflației;

2.- Proiect de hotărâre nr. 240/02.11.2023 privind desființarea a două posturi de consilier personal al primarului – consilier gradul I A din cadrul Compartimentului Cabinet Primar;

3.- Proiect de hotărâre nr. 241/02.11.2023 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2023 la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Loading