Ședință extraordinară – 05.11.2021

Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 05.11.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 05.11.2021 (Youtube)

1. Proiect de Hotărâre Nr. 193 din 02.11.2021 pentru aprobarea trecerii unor stații de autobuz (construcții) din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestora

2. Proiect de Hotărâre Nr. 194 din 03.11.2021 pentru completarea Hotărârii nr. 176/27.10.2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea în administrare a unei părți din imobilul P. T. 20, proprietate publică a municipiului Buzău, situat în Piața Daciei, limitrof blocului A2, către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău, pentru serviciul social – Centru de zi pentru persoane cu dizabilități

3. Proiect de Hotărâre Nr. 195 din 03.11.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Buzău, ca membri în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău care au vacantat posturi de directori și directori adjuncți – sesiunea 2021

4. Proiect de Hotărâre Nr. 196 din 04.11.2021 privind aprobarea unor prețuri și tarife ce urmează a fi practicate de către Societatea Comercială URBIS SERV S.R.L. Buzău