Ședinţă extraordinară – 10 Aprilie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 10.04.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 10.04.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 61/06.04.2023 privind participarea UAT Municipiul Buzău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, cât şi a aprobării depunerii cererii de înscriere şi a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Municipiul Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 62/06.04.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 7/26.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a unei părți din Canalul „Iazul Morilor”, parte din AHC Câmpia Buzăului, din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Municipiului Buzău.

Loading