Ședinţă extraordinară – 10 februarie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 10.02.2022

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 10.02.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr.14 din 04.02.2022 privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2022 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2021, de către RAM TERMO VERDE S.R.L, până la adoptarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2022

2. Proiect de hotărâre nr.15 din 04.02.2022 pentru aprobarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre nr.16 din 04.02.2022 pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2022

Suplimentar

Loading