Ședință extraordinară – 10 Iulie 2024

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

1.- Proiect de hotărâre nr. 161 din 05.07.2024 privind rectificarea 1 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2024;

2.- Proiect de hotărâre nr. 162 din 05.07.2024 privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 7 din 19.01.2024 privind contractarea unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 145.590.000 lei, prin credit bancar, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;

3.- Proiect de hotărâre nr. 163 din 05.07.2024 privind aprobarea Protocolului de finanțare încheiat între U.A.T. – Județul Buzău și UAT – Municipiul Buzău în vederea implementării și derulării Programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027, conform Hotărârii Guvernului nr. 1137/2023.

Loading