Ședință extraordinară – 10 Noiembrie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 10.11.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 10.11.2023

1.- Proiect de hotărâre nr. 237/26.10.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemului de închiriere a bicicletelor „VELOCITY BUZĂU” în vederea operaționalizării proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193, Proiect finanțat prin Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

2.- Proiect de hotărâre nr. 238/31.10.2023 privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2023”;

3.- Proiect de hotărâre nr. 243/08.11.2023 privind actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, Fondul pentru modernizare în România, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice;

ANEXA 1

4.- Proiect de hotărâre nr. 244/08.11.2023 pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” și pentru aprobarea cofinanțării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile, Proiect finanțat prin FONDUL PENTRU MODERNIZARE Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”;

5.- Proiect de hotărâre nr. 245/08.11.2023 privind rectificarea 5 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023.

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr.247/09.11.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiect “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193 Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Loading